Vi hoppas att den här bloggen ska läsas av både barn och vuxna och för att underlätta lite följer här en ordlista på de konstigaste orden.

Benmärg
Blodfabriken som finns i hålrum i stora delar av vårt skelett.
Benmärgen tillverkar Leukocyter, Erytrocyter och TrombocyterCytostatika
Cellgift. Starka mediciner som används för att förstöra cancerceller.
Ofta får man biverkningar av medicinerna för att de är så starka.

CVK – Central venkateter
En slang som opereras in under huden och kopplas till ett blodkärl för att kunna ta prover och ge läkemedel utan att behöva sticka en nål i armen varje gång.

DNA
Byggritningen för hur en cell ska se ut och fungera. DNA ser ut som en jättelång tråd där olika delar av tråden kallas gener.

Dropp
När man behöver extra vätska eller blod i kroppen kan man få det som ett dropp.
Vätskan droppar genom en slang in i ett blodkärl. Oftast använder man en pump som ser till att vätskan droppar in i kroppen i en lagom takt.Erytrocyter
Röda blodkroppar – De transporterar syret från lungorna runt i kroppen så alla kroppens celler kan andas.Filadelfiagen
En gen som har blivit förändrad och gör att cellerna inte beter sig som de ska.

Gener
Generna är
ritningen för olika byggstenar som cellen består av och använder.

Glivec

Ett läkemedel som binder sig till Filadelfiagenen och hindrar den att ställa till oreda.

Leukemi
Blodcancer. Benmärgen fungerar inte som den ska utan tillverkar både för många blodkroppar och blodkroppar som inte fungerar som de ska.

Leukocyter
Vita blodkroppar – Kroppens försvar mot bakterier och annat elakt.Stamceller
Ursprungsceller som delar sig och där ena kopian fortsätter att vara en stamcell medan den andra kopian fortsätter att dela sig och för varje delning blir kopiorna mer och mer specialiserade till att vara olika blodkroppar.

Transplantation
Att byta ut en del av kroppen mot samma del från en annan person.

Trombocyter
Blodplättar som lagar skadade blodkärl och bildar sårskorpan när vi fått ett sår.GVH
Graft-versus-host = är en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplanttationer. Tillståndet orsakas av att immunceller i det transplanterade organet (t
ex benmärg) angriper mottagarens egen vävnad och skadar den, tex hud, tarm, njurar, lungor osv.